Medlemmer av kommisjonen for perioden 2015-2019

Ledere for Den rettsmedisinske kommisjon

Leder: Overlege, spes. i psykiatri, Karl Heinrik Melle, Trondheim
Nestleder: Professor, dr. philos., Hans Geir Eiken, Ås

 

Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Leder: Seksjonsleder, professor, dr med., Torleiv Ole Rognum, Asker
Nestleder: Overlege, prof. i rettsmed., spes. i patologi, dr. med., Inge Morild, Bergen
Nestleder: Overlege, førsteamanuensis, spes. i barnesykdom, dr. med., Arne Kr. Myhre, Trondheim

Overlege, prof. i rettsmed., spes. i patologi og i rettsmed. (Sverige), dr. med., Kari Ormstad, Oslo
Prof. i rettsmed., dr. med., Lars Uhlin-Hansen, Tromsø
Professor, dr. med., Berit Schei, Trondheim
Professor, dr. med., Eldar Søreide, Stavanger
Overlege, dr. med., Jens Grøgaard, Oslo
Overlege, spes. i nevrologi, dr. med., Christian Lund, Oslo
Överläkare, med. chef, spec. i rättsmedicin, PhD, Petra Råsten Almqvist, Stockholm
Professor, dr. med., spes. i patologi og i rettsmedisin, Hans Petter Hougen, København
Overlege, PhD, Helle M. F. Nesvold, Oslo
Overlege, spes. i patologi og i rettsmedisin, Steen Holger Hansen, København
Professor, dr. med. spes. i patologi, Peer Kåre Lilleng, Bergen (fra 1. april 2018) 
Overlege PhD., førsteamanuensis i rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Arne Stray-Pedersen, Oslo

 

Toksikologisk gruppe

Leder: Overlege, spes. i klinisk farmakologi, PhD, Vigdis Vindenes, Oslo
Nestleder: Overlege, spes. i klinisk farmakologi, dr. med., Bettina Riedel, Bergen

Professor, spes. i klinisk farmakologi, dr. med., Jørg Mørland, Oslo
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, dr. med., Thor Hilberg, Oslo
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, PhD, Arne Helland, Trondheim
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, Margrete Larsen Burns, Oslo
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, Jon Andsnes Berg, Bergen

 

Genetisk gruppe

Leder: Professor og forskningssjef, Hans Geir Eiken, Ås
Nestleder: Professor Per M. Knappskog, Bergen

Professor, dr. med., Niels Morling, København
Professor, PhD, Marie Allen, Uppsala
Forsker Toril Fagerheim, Tromsø
Spesialrådgiver rettsgenetikk, dr. philos, Berit Myhre Dupuy, Oslo
Forsker, prosjektleder, Linda Ferrante, Oslo
Forsker, seniorrådgiver, Thomas Berg, Tromsø
Spesialrådgiver rettsgenetikk, cand.scient.,  Marguerethe Stenersen, Oslo

 

Psykiatrisk gruppe

Leder: Overlege, spes. i psykiatri, Karl Heinrik Melle, Trondheim
Nestleder: Spes. i psykiatri, Gunnar Johannessen, Grimstad

Overlege, spes. i barne- og ungdomspsykiatri, Jannike E. Snoek, Oslo
Professor, spes. i klinisk nevropsyk. og i psyk. habilitering, dr. philos, Kirsten Rasmussen, Trondheim
Professor, spes. i klinisk voksen- og nevropsykologi, dr. philos, Knut Waterloo, Tromsø
Overlege, spes. i psykiatri, Andreas Hamnes, Trondheim
Spes. i psykiatri, Agneta Nilsson, Risør
Professor, spes. i klinisk nevropsykologi, Knut Dalen, Hol
Dr. philos, spes. i klinisk psykologi, Johannes H. Langeveld, Stavanger
Spes. i psykiatri, overlege, dr. med., førsteamanuensis Kjersti Narud, Oslo
Overlege, spes. i psykiatri, dr. med., Jon Johnsen, Oslo

 

Skriv ut