Medlemmer av kommisjonen for perioden 2019-2023

Ledere for Den rettsmedisinske kommisjon

Leder: Overlege, spes. i psykiatri, Karl Heinrik Melle, Trondheim
Nestleder: Professor, spes. i klinisk farmakologi, dr. med., Jørg Mørland, Oslo

Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Leder: Professor emeritus, Torleiv Ole Rognum, Asker
Nestleder: Overlege, prof. i rettsmed., spes. i patologi, dr med., Inge Morild, Bergen
Nestleder: Overlege, førsteamanuensis, spes. i barnesykdom, dr med., Arne Kr. Myhre, Trondheim
Overlege, prof. i rettsmed., spes. i patologi og i rettsmed. (Sverige), dr. med., Kari Ormstad, Oslo
Prof. i rettsmed., dr med., Lars Uhlin-Hansen, Tromsø
Professor, dr med., Berit Schei, Trondheim
Overlege, dr med., Jens Grøgaard, Oslo
Overlege, spes. i nevrologi, dr. med., Christian Lund, Oslo
Överläkare, med. chef, spec. i rättsmedicin, PhD, Petra Råsten Almqvist, Stockholm
Professor, dr med., spes. i patologi og i rettsmedisin, Hans Petter Hougen, København
Overlege, PhD, Helle M. F. Nesvold, Oslo
Visestatsobdusent, spes. i patologi og i rettsmedisin, Steen Holger Hansen, København
Professor, dr med. spes. i patologi, Peer Kåre Lilleng, Bergen  
Overlege PhD., førsteamanuensis i rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Arne Stray-Pedersen, Oslo
Overlege, PhD, førsteamanuensis og spesialist i barnesykdommer Solveig Marianne Nordhov, Tromsø
Overlege, førsteamanuensis dr med, spes. i patolog Per Hoff-Olsen, Oslo
Professor, PhD, spes. i patologi og i rettsmedisin Jytte Banner, København
Overlege, spes. i barnesykdommer, PhD, Unni Mette Stamnes Köpp, Kristiansand

Toksikologisk gruppe

Leder: Overlege, spes. i klinisk farmakologi, PhD, Vigdis Vindenes, Oslo
Nestleder: Overlege, spes. i klinisk farmakologi, PhD, Arne Helland, Trondheim
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, dr med., Bettina Riedel, Bergen
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, dr med., Thor Hilberg, Oslo
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, Jon Andsnes Berg, Bergen
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, dr philos Ingebjørg Gustavsen, Oslo
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, Trond Oskar Aamo, Trondheim
Overlege, spes. i klinisk farmakologi dr med., Elena Prunés Jensen, Drammen
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, PhD, Maren Strand, Oslo

Genetisk gruppe

Leder: Professor og forskningssjef, Hans Geir Eiken, Ås
Nestleder: Professor Per M. Knappskog, Bergen
Professor, PhD, Marie Allen, Uppsala
Dr. scient,Toril Fagerheim, Tromsø
Spesialrådgiver rettsgenetikk, dr philos, Berit Myhre Dupuy, Oslo
Forsker, prosjektleder, Linda Ferrante, Oslo
Forsker, seniorrådgiver, Thomas Berg, Tromsø
Spesialrådgiver rettsgenetikk, cand. scient.,  Marguerethe Stenersen, Oslo
Rettsgenetiker, PhD, Hans Jakob Larsen, København
Førsteamanuensis  i rettsgenetikk Kirstin Janssen, Tromsø

Psykiatrisk gruppe

Leder: Spes. i psykiatri, Gunnar Johannessen, Grimstad
Nestleder: Spes. i psykiatri, overlege, dr med., førsteamanuensis Kjersti Narud, Oslo
Overlege, spes. i barne- og ungdomspsykiatri, Jannike E. Snoek, Oslo
Professor, spes. i klinisk nevropsyk. og i psyk. habilitering, dr philos, Kirsten Rasmussen, Trondheim
Professor, spes. i klinisk voksen- og nevropsykologi, dr philos, Knut Waterloo, Tromsø
Overlege, spes. i psykiatri, Andreas Eirik Hamnes, Trondheim
Spes. i psykiatri, Agneta Nilsson, Risør
Professor, spes. i klinisk nevropsykologi, Knut Dalen, Hol
Professor, spes. i klinisk psykologi, Johannes H. Langeveld, Stavanger
Overlege, spes. i psykiatri, dr med., Jon Johnsen, Oslo
Overlege, spes. i psykiatri, PhD, John Olav Roaldset, Ålesund
Førsteamanuensis II, spes. i klinisk psykologi, Phd, Vegard Øksendal Haaland, Kristiansand
Avd. overlege, spes. i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, PhD, Hans Ole Korsgaard, Huru