Du er her: Hjem

SRF i media

Mandag 11. februar ble det holdt pressekonferanse i forbindelse med at gjennomgangen av Tolga-sakene ble overlevert til  helseminister Bent Høie, statssekretær Torkil Åmland fra justis og beredskapsdepartementet og kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det var et stort oppmøte på pressekonferansen og mange oppslag i media i forbindelse med at funnene i gjennomgangen ble kjent. Fra Statens sivilrettsforvaltning deltok assisterende direktør Thomas Laurendz Bornø.

Etter pressekonferansen hadde KMD invitert fylkesmennene til informasjonsmøte om Tolga-rapporten. Det var en del fremmøtte, men møtet ble streamet så alle embetene hadde anledning til å følge seansen. Statens sivilrettsforvaltning ved Thomas Laurendz Bornø redegjorde for arbeidet med rapporten og funn og anbefalinger.

Thomas_300x399.jpg