Elektronisk innsending av rapporter til Barnesakkyndig kommisjon

Informasjon til sakkyndige som tar oppdrag for domstoler, forvaltning og private oppdragsgivere i saker etter lov om barneverntjenester.

Sakkyndige kan sende rapporter som skal vurderes av Barnesakkyndig kommisjon via Altinn. Det vil fortsatt være mulig å sende rapporter i papirformat som tidligere, men vi anbefaler å sende rapporten elektronisk.

BRUKERVEILEDNING

a) Gå til www.altinn.no.

b) Skriv "bsk-01" i søkefeltet eller trykk lenke her (i digital versjon).

c) Velg «Innsending av rapporter til Barnesakkyndig kommisjon BSK-01».

d) Klikk "Start tjeneste". 

e) Logg inn og velg aktør, det vil si deg, enten som privatperson eller EPF/AS. Du kommer nå direkte til hovedskjema for innsending.

f) Oppgi mobilnummer og epostadresse i den første fanen. Velg deretter fanen "Oversikt - skjema og vedlegg" oppe til venstre i bildet.

g) Velg "Legg til vedlegg" under punktet "Filvedlegg" og last opp rapporten ved å velge «Legg ved fil». Følg instruksen på skjermen. Det er enkelte forhold vi ber deg passe på, se særlig punkt 5 ved feil innlasting av vedlegg:

1) Rapporten skal ikke krypteres.

2) Rapporten sendes fortrinnsvis som PDF-fil, men kan også sendes i word-format.

3) Den sakkyndiges navn og kontaktdata skal gå fram på første side, men KUN på første side.

4) Dersom det er en sak som skal behandles i løpet av de nærmeste fjorten dagene, eller dato for behandling av fylkesnemnda eller domstolen er kjent, bes dette skrevet inn øverst på første side eller sendt i følgebrev som eget vedlegg.

5) Enkelte sakkyndige opplever at rapporten og andre eventuelle vedlegg ikke lastes opp. Dette kan skyldes følgende:

  • Nettleseren Chrome og Safari kan forårsake problemer. Prøv å bytte til en annen nettleser (Internet Explorer) og gjør et nytt forsøk.

  • Jobbnettverk kan forårsake problemer. Prøv å gjøre det samme hjemmefra uten oppkobling til jobbnettverk.

  • Hvis ingen av punktene over virker, ring Altinn på telefon 75 00 60 00.
     

h) Velg «Kontroller alle», og sjekk at alt er med.

i) Trykk "Send" - du vil nå motta kvittering som kan skrives ut og beskjed om at innsendingen ikke lagres på Altinn.

j) Hvis du er usikker på om rapporten er blitt sendt, eller du har glemt noe, gjort en feil etc, kan beskjed om dette gis på mail til bsk@sivilrett.no.

k) Hvis du av en eller annen grunn ønsker å slette hovedskjema før du har sendt det, kan du gå til «Min meldingsboks» og slette skjema og/eller vedlegg derfra.