Erstatningsnemnda for valdsoffer er klageorgan

Erstatningsnemnda for valdsoffer er klageorgan for vedtak som Kontoret for valdsoffererstatning har gjort etter valdsoffererstatningslova.

Erstatningsnemnda har følgande medlemmer:

Leder for Gjenopptakelseskommisjonen Helen Sæter (leder)
Dommer Hanne Helle Arnesen (varaleder)

Dommer Berit Marianne Sangolt (medlem)
Dommer Thom Arne Hellerslia (varamedlem)

Advokat Gunnar Hagen (medlem)
Advokat Cecilia Dinardi (varamedlem)