Felles nyhetsbrev for Den rettsmedisinske kommisjon

Nyhetsbrev nr. 1:

Digital innsendelse til Den rettsmedisinske kommisjon

Digitalt mottak av straffesaksdokumenter

 

Nyhetsbrev nr. 2:

Ny postadresse

 

Nyhetsbrev nr. 3:

Rettsmedisinske erklæringers form og innhold