Se https://www.riksadvokaten.no/document/riksadvokaten-palegger-oyeblikkelige-tiltak-vedrorende-behandlingen-av-saker-om-botesoning/