Jf. oppdrag i supplerende tildelingsbrev nr. 4 av 30.06.23