https://www.digdir.no/handlingsplanen/handlingsplan-digitalisering-av-offentlig-sektor/1229