Beløpet inkluderer i tillegg til tildelt beløp for 2023, også overført beløp fra 2022