For nærmere omtale av ABC-modellen, se NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker.