Fra 15.august 2022 begynte BSK å gjennomgå og vurdere sakkyndighetsrapporter i foreldretvistsaker.