Det er noe usikkerhet knyttet til tallene. Tallene tar utgangspunkt i antall innkomne brev i de ulike sakskategoriene. I noen saker kan det ha kommet flere enn ett brev. SRF har gjort endringer i hvordan sakene registreres slik at tallene blir mer n√łyaktige fremover.