Vergemålsloven §§ 20 andre ledd og 59 første ledd bokstav e.