Nyhetsbrev for gruppe for toksikologi

Nyhetsbrev nr. 1:

Drakk siktede alkohol før eller etter kjøringen?

Faste konsentrasjonsgrenser for andre rusmidler enn alkohol

 

Nyhetsbrev nr. 2:

Terapeutisk bruk og misbruk av amfetamin i lys av vegtrafikkloven