Du er her: Hjem

Statens sivilrettsforvaltning behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet.
 

Vi behandler også saker av mer generell karakter og deltar i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder.

Les mer om Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ››

Aktualiteter

Utlysning: Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak for 2020

Statens sivilrettsforvaltning utlyser med dette tilskudd til spesielle rettshjelptiltak. Søknadsfrist er 20. januar 2020.

Rettshjelpstiltak knyttet til NAV-sakene

Regjeringen har besluttet å etablere et særskilt rettshjelpstiltak knyttet til NAVs feilaktige håndtering av EUs trygdeforordning.

Erstatning for uriktig domfellelse – trygdebedrageri ved utenlandsopphold

Denne uken kom det frem i media at flere personer feilaktig har blitt dømt for trygdebedrageri. Disse har mulighet til å søke erstatning, og Statens sivilrettsforvaltning (SRF) vil vurdere kravene.