Hvilke testamenter krever stadfestelse for å være gyldig

I følgende tilfeller er et testament gyldig kun når det er stadfestet av Statens sivilrettsforvaltning:

Arveloven § 33

Den som driver næringsvirksomhet eller som er medeier for en vesentlig del av foretak som driver slik virksomhet, kan fastsette i testament at næringen eller vedkommendes del av foretaket med alt tilbehør skal gå til en eller flere av vedkommendes livsarvinger. Dersom ikke alle livsarvingene er myndige og har samtykket i ordningen, er et slikt testament gyldig kun når det er stadfestet av Statens sivilrettsforvaltning.
 

Arveloven § 34

Arvelater kan fastsette i testament at arving som har fylt 18 år, ikke skal ta pliktdelsarv etter arvelater, hvis arvingen har gjort seg skyldig i forbrytelse mot arvelateren eller noen av sine nære slektninger, eller har latt være å hjelpe arvelater etter evne da arvelater trengte det.
 

Arveloven § 48

Et testament fra noen under 18 år må stadfestes for å være gyldig.
 

Arveloven § 73

Denne bestemmelsen regulerer helt eller delvis tap av arveretten på grunn av forbrytelser mot arvelater eller arvinger av arvelater som gjerningsmannen selv har eller kan få arverett etter, og som fører til at arvelater eller arvingene dør. Reglene i bestemmelsen er ikke til hinder for at arveretten gis tilbake ved testament.