Hvordan klager du på en slik avgjørelse fra statsforvalteren

Statens sivilrettsforvaltning er klageinstans over vedtak som er truffet av statsforvalterne. Klagen sender du til den statsforvalteren som avgjorde søknaden din. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet avgjørelsen kom frem til deg.