Hvordan søke om rettferdsvederlag

Søknad om rettferdsvederlag sendes til Statens sivilrettsforvaltning, Postboks 2105 Vika, 0125 Oslo. Du kan gjerne benytte søknadsskjema, som du finner her.

Statens sivilrettsforvaltning kan veilede deg per telefon ved utfylling av søknadsskjema. Det anses ikke nødvendig med juridisk bistand for å søke om rettferdsvederlag. Utgifter til advokatbistand blir derfor etter fast praksis ikke dekket.