Informasjonsskriv

Barnesakkyndig kommisjon har i løpet av sin funksjonstid, samlet en del erfaringer hva gjelder de sakkyndige rapportene. På denne bakgrunn utarbeides det fra tid til annen informasjonsskriv med anbefalinger og annen nyttig informasjon til oppdragsgivere og sakkyndige.