Generelt

Innstillingsrådets medlemmer oppnevnes etter forslag fra relevante organisasjoner, som Riksadvokaten, Helse- og omsorgsdepartementet, Domstoladministrasjonen og Statens sivilrettsforvaltning.  

Verv i Den rettsmedisinske kommisjon lyses ut offentlig. Innstillingsrådet skal vurdere aktuelle kandidater og avgi en rådgivende innstilling til departementet.

Innstillingsrådet for DRK ble etablert med virkning fra 2015.  Innstillingsrådet for denne perioden er oppnevnt etter en offentlig utlysning av vervene for perioden 2018-2023. Statens sivilrettsforvaltning utøver sekretariatsfunksjoner for Innstillingsrådet.

Medlemmer

Leder:
Bjørn Kristian Soknes

Nestleder:
Inga Bejer Engh

Medlemmer:
Åshild Vege
Kjersti Narud
Berit Schei
Svein Magnussen

Varamedlemmer:
Lars Uhlin-Hansen
Cecilie Therese Hagemann
Michael Setsaas
Pia Jorde Løvgren