Jobbe hos oss?

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er ansvarlig for en rekke statlige ordninger som har stor betydning for enkeltpersoner i Norge. Disse ordningene skal styrke rettssikkerheten og sikre individets rettigheter.

Våre ansatte har bakgrunn innen juss, samfunnsfag, økonomi og informasjonsteknologi og vi verdsetter kompetanse som er nødvendig for å løse dagens utfordringer og fremtidens behov. Vi kan tilby et vidt spekter av spennende arbeidsoppgaver, og hos oss vil du jobbe med oppgaver som har stor betydning for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet. Samarbeid på tvers av virksomheten er avgjørende for å sikre faglig tyngde i leveransene våre, og vi ønsker oss derfor medarbeidere med gode samarbeidsevner og evne til å tenke helhetlig.  

Vår visjon er at SRF skal være en nytenkende, moderne og profesjonell virksomhet som vektlegger effektivitet og kvalitet til det beste for brukerne. Våre verdier service – tillit- effektivitet- respekt og kvalitet (STERK) underbygger denne visjonen. Våre medarbeidere er tydelige kulturbærere av våre verdier, og gjør sitt beste for å realisere disse i sitt daglige virke.

I SRF har vi et godt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor ledere og medarbeidere jobber sammen for å skape en god arbeidsplass. Vår organisasjonskultur er preget av holdninger som fremmer samhandling, involvering, åpenhet, respekt, tillit og godt humør. Et aktivt medarbeiderskap står sentralt hos oss, og våre leder og medarbeidere er opptatt av kunnskapsdeling og det å spille hverandre gode. Vi ønsker oss derfor medarbeidere som er engasjerte, faglig nysgjerrige og som tar en aktiv rolle i egen faglig utvikling, utvikling av arbeidsmiljøet og virksomhetens fagfelt. 

Vi kan tilby deg

Som ansatt hos oss får du jobbe i trivelige lokaler, sentralt i Oslo eller på Hamar. Våre ansatte har også mulighet til å jobbe delvis fra hjemmekontor ved behov.

Vi etterstreber å være en attraktiv og moderne arbeidsplass som legger til rette for våre ansatte i ulike livsfaser. Vi kan tilby gode utviklingsmuligheter, fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden og gode pensjons- og boliglånsbetingelser i Statens pensjonskasse. Som ansatt i SRF vil du bli en del av et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige kollegaer. 

Ledige stillinger

Alle våre stillinger blir publisert hos Jobbnorge, NAV og og Finn i tillegg til denne nettsiden. Bruk elektronisk søknadsskjema i utlysningen.