Du er her: Hjem

Konkursrådet holder halvdagsseminar

Onsdag 14. oktober holder Konkursrådet sammen med UiO halvdagsseminar om aktuell insolvensrett. Det er fortsatt mulig å melde seg på til digital deltakelse.

Det fysiske kurset er fulltegnet, men det er åpent for påmeldinger via Zoom innen 12. oktober.

Temaene som vil bli belyst i seminaret er styreansvar ved fortsatt drift når insolvens truer og utfordringer ved ettertidsvurdering av insolvenstidspunktet, samt EUs direktiv om rekonstruksjon og insolvens (Direktiv (EU) 2019/1023): om direktivets betydning for norsk og nordisk insolvensrett. 

Avslutningsvis vil vi få synspunkter på gjennomføringen av direktivet i dansk rett.

Fullt program og påmelding på UiOs nettsider.