Du er her: Hjem/Kontakt

Kontaktinformasjon

På grunn av situasjonen rundt coronaviruset har SRF redusert åpningstid på telefon.
Telefontid nå er 12:30-14:30.

Telefon sentralbord:   22 99 13 25 

E-post     post@sivilrett.no

E-postmottaket er en åpen og usikret tjeneste.
Du bør derfor ikke sende sensitiv informasjon til oss på e-post.

Presse:   

Epost: presse@sivilrett.no
Telefon: 989 09 116

Den rettsmedisinske kommisjon og Barnesakkyndig kommisjon:
Telefon 53 00 13 90

Postadresse

Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 OSLO

Kontoradresse

Holbergsgate 1
0166 Oslo

Grønnegate 52
2317 Hamar

Fakturaadresse

Statens sivilrettsforvaltning
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Referanse: 2030GUMY

Elektronisk faktura

Vi mottar elektronisk faktura/kreditnota på standardformatet "Elektronisk Handelsformat (EHF). Elektroniske fakturaer sendes via vårt fakturamottak DFØ.
Elektronisk adresse er organisasjonsnummeret vårt: 986 186 999.

Informasjon til leverandører angående elektronisk faktura:
https://dfo.no/kundesider/faktura/sende-en-faktura-til-en-statlig-virksomhet