Kontaktinformasjon

Kommisjonens sekretariat kan treffes på telefon: 53 00 13 90.
E-post til kommisjonens sekretariat: bsk@sivilrett.no

Adresse:

Barnesakkyndig kommisjon

c/o Statens sivilrettsforvaltning

Postboks 2105 Vika

0125 OSLO

Barnesakkyndig kommisjon ledes av Katrin Koch, psykologspesialist
Telefon: 22 99 13 32  (mobil 900 48 977)
E-post: katrin.koch@sivilrett.no