Korleis søkje

Det er ikkje påkravd med advokatbistand for å søkje valdsoffererstatning. Du kan sjølv fylle ut søknadsblanketten, som du finn på nettsida til Kontoret for valdsoffererstatning. Følg rettleiinga som ligg der.