Kva kan erstattast

Valdsoffererstatning kan dekkje utgifter og tap du har hatt eller vil få som følgje av skaden du er påført. I tillegg kan det tilkjennast oppreisning for ikkje-økonomisk tap (tort og svie). Dersom skaden har ført til varig medisinsk invaliditet av eit visst omfang, kan også meinerstatning innvilgast.