Nyhetsbrev nr. 1:

Drakk siktede alkohol før eller etter kjøringen?
Faste konsentrasjonsgrenser for andre rusmidler enn alkohol

Nyhetsbrev nr. 2:

Terapeutisk bruk og misbruk av amfetamin i lys av vegtrafikkloven