Særordninger

Stortinget har i tillegg vedtatt vederlagsordninger for enkelte grupper som har kommet særlig uheldig ut:

  • barn som har vært plassert i barnehjem, fosterhjem, verneskoler og spesialskoler for barn med atferdsvansker før 1. januar 1980.
  • tatere / romanifolk
  • samer og kvener som har tapt skolegang som følge av andre verdenskrig og fornorskingspolitikken

Du kan lese mer om de ulike særordningene i menyen til høyre.