Saksbehandling

Statens sivilrettsforvaltning foretar en vurdering av om vilkårene for å stadfeste testamentet er til stede. Dersom vilkårene er oppfylt, påføres testamentet stempel som dokumentasjon for at det er stadfestet og dermed er gyldig. Statens sivilrettsforvaltning bistår ikke med å opprette selve testamentet. Det originale testamentet returneres med rekommandert post.

Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.