Saksbehandlingstid

Som hovedregel vil klagen din være avgjort i løpet av 6-8 uker etter at klagen er mottatt i Statens sivilrettforvaltning.