Attestering av eksigible gjeldsbrev

Normalt behandler vi saker knyttet til attestering av eksigible gjeldsbrev innen:

 • Ca 1-2 måneder etter at vi mottok søknaden, men det kan også ta lengre tid.

Som regel er det vanskelig å si akkurat når saken din vil behandles. Du vil få svar fra oss når saken din er ferdig behandlet.

Erstatning etter strafforfølgning

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på søknader om erstatning etter strafforfølgning er for tiden:

 • Cirka 4 måneder fra vi mottok søknaden. Saksbehandlingstiden kan i noen tilfeller også bli lengre enn dette, og avhengig av type sak, kan ventetiden bli vesentlig lengre.

Du vil motta et foreløpig svar etter om lag én måned, hvor du får vite mer om status og forventet saksbehandlingstid. Du vil ikke motta flere foreløpige brev selv om saksbehandlingen skulle ta lengre tid enn hva som opprinnelig ble forventet.

Som regel er det vanskelig å si akkurat når saken din vil være ferdig behandlet.

Du vil få svar fra oss når saken din er ferdig behandlet.

Garantiordning for bobehandling

Normalt behandler vi saker knyttet til garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet innen:

 • Ca 1-2 måneder etter at vi mottok søknaden, men det kan også ta lengre tid.

Som regel er det vanskelig å si akkurat når saken din vil behandles. Du vil få svar fra oss når saken din er ferdig behandlet.

Rettferdsvederlag

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknad om rettferdsvederlag er for tiden:

 • 18 måneder for de fleste saker. Noen saker kan ta lengre tid enn dette.

Grunnen til dette er blant annet at det kan ta lang tid å innhente dokumentasjon fra ulike arkiver, og at det er mange saker under behandling.

Innen 4 uker fra vi mottar søknaden vil du få et midlertidig svarbrev. Der vil det også stå mer om hvor lang tid vi forventer at akkurat din sak vil ta. Som regel er det vanskelig å si akkurat når saken din vil være ferdig behandlet. Du kan også lese mer om hva som påvirker din saksbehandlingstid. Du kan gjerne også lese mer om ordningen for rettferdsvederlag.

Du vil få svar fra oss når saken din er ferdig behandlet.

Rettshjelp

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på klagesaker som gjelder rettshjelp er for tiden:

 • 6-8 uker fra klagesaken er mottatt hos oss. Tiden vil variere etter hva søknaden gjelder. De fleste sakene blir behandlet innen 6 uker.

I noen tilfeller kan saksbehandlingen ta lengre tid enn dette. Du kan gjerne lese mer om ordningen for fri rettshjelp.

Du vil få svar fra oss når saken din er ferdig behandlet.

Stadfestelse av testament

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på saker knyttet til stadfestelse av testament er for tiden:

 • Ca 3 måneder fra saken har kommet til oss i Statens sivilrettsforvaltning.

Som regel er det vanskelig å si akkurat når saken din vil behandles. Du vil få svar fra oss når saken din er ferdig behandlet.

Tomtefeste

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på saker knyttet til tomtefeste er for tiden:

 • Ca 4-8 uker etter at Statens sivilrettsforvaltning mottar klagen fra statsforvalteren.

I noen tilfeller kan ventetiden bli noe lengre. Som regel er det vanskelig å si akkurat når saken din vil behandles. Du vil få svar fra oss når saken din er ferdig behandlet.

Vergemål

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker som gjelder vergemål er for tiden:

 • Cirka 4 måneder fra vi mottar klagen fra statsforvalteren. Noen saker går raskere og noen kan ta lengre tid enn dette.

Vi vil sende deg et foreløpig svar når vi har mottatt klagesaken fra statsforvalteren. Som regel er det vanskelig å si akkurat når saken din vil være ferdig behandlet. Du vil også få et nytt brev fra oss dersom det tar lengre tid å behandle saken enn vi opplyste i det foreløpige svaret.

Du vil få svar fra oss når saken din er ferdig behandlet.

Voldsoffererstatning

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på klagesaker som gjelder voldsoffererstatning er for tiden:

 • Cirka 7 måneder fra klagen har kommet til oss fra Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Cirka 5 måneder gjelder for saker som kan behandles av Statens sivilrettsforvaltning.
 • Cirka 10 måneder gjelder for saker som må tas opp i nemnda for voldsoffererstatning.

Grunnet stor arbeidsmengde kan saksbehandlingstiden noen ganger også bli lengre enn dette. Som regel er det vanskelig å si akkurat når saken din vil være ferdig behandlet.

Når klagen sendes fra Kontoret for voldsoffererstatning til Statens sivilrettsforvaltning, vil du motta et brev som forteller om status og forventet saksbehandlingstid.

Du vil få svar fra oss når saken din er ferdig behandlet.