Hopp til hovedinnhold

Bank / kapitalkontoer

Dette er en samleoversikt som viser alle vergemålsbankenes produkter og betingelser for plassering av vergemålsmidler i bank. Alle kolonnene har piler der man kan sortere på hver enkelte kolonne, for eksempel sortering fra høyeste til laveste rente.

Ulike kontoalternativer å velge mellom

Vergemålsmidler kan kun plasseres i godkjente banker, og du kan se oversikt over bankene og hvilke tilbud de har lenger ned. Valget av bank meldes inn til statsforvalteren på skjemaet "Valg av plassering av midler på kapitalkonto" som du finner i vår skjemaoversikt.

Alle banker skal tilby produkt 1 som en obligatorisk konto for vergemålsmidler. Denne har flytende rente uten binding. På de øvrige kontoalternativene er det ulike former for binding av innskuddene, og disse kontoene er valgfrie.

Dersom den enkelte bank av ulike grunner i perioder ikke kan ta imot innskudd på ett eller flere av sine produkter, vil dette fremgå av kommentarfeltene.

Rentene for de aktuelle produktene fastsetter bankene selv, etter egne kommersielle vurderinger.

Flytende rente uten binding (Obligatorisk, produkt 1)

Flytende rente vil si at banken kan justere renten i takt med markedet ellers.

Alle banker skal tilby produkt 1 som en obligatorisk konto for vergemålsmidler. Du kan alltid sette inn eller ta ut penger fra denne kontoen.

Dersom du skal sette inn eller ta ut penger fra noen av de valgfrie kontoene/produktene, må du gjøre det via den obligatoriske kontoen Produkt 1.

Produkt 1 har ingen meldingsfrist for uttak og kontoen er gebyrfri. Rentene godskrives årlig 31.12., eller ved oppsigelse. Bankers midlertidige stopp av nye innskudd i dette produktet er opplyst i kommentarfeltet.

Alle kolonnene har piler der man kan sortere på hver enkelte kolonne, for eksempel sortering fra høyeste til laveste rente.

Flytende rente med meldingsfrist (Produkt 2)

Flytende rente vil si at banken kan justere renten i takt med markedet ellers. At produktet har meldingsfrist betyr at banken må ha melding før uttak. Ved uttak fra dette produktet må banken har melding seneste 31 kalenderdager før uttak. Rentene godskrives årlig 31.12. eller ved oppsigelse. Kontoen er gebyrfri. Bankers midlertidig stopp av nye innskudd for dette produktet er opplyst i kommentarfeltet.

Alle kolonnene har piler der man kan sortere på hver enkelte kolonne, for eksempel sortering fra høyeste til laveste rente.

Flytende obligasjonsrente 1 år (Produkt 3)

Flytende obligasjonsrente vi si at renten på kontoen justeres ut fra Nibor. Nibor er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter. Marginen kan ikke endres av banken i bindingstiden. Rentene godskrives årlig 31.12. eller ved oppsigelse. Kontoen er gebyrfri. Bankers midlertidig stopp av nye innskudd i dette produktet er opplyst i kommentarfeltet.

Alle kolonnene har piler der man kan sortere på hver enkelte kolonne, for eksempel sortering fra høyeste til laveste rente.

Flytende obligasjonsrente 3 år (Produkt 5)

Flytende obligasjonsrente vi si at renten på kontoen justeres ut fra Nibor. Nibor er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter. Marginen kan ikke endres av banken i bindingstiden. Rentene godskrives årlig 31.12. eller ved oppsigelse. Kontoen er gebyrfri. Bankers midlertidig stopp av nye innskudd i dette produktet er opplyst i kommentarfeltet.

Alle kolonnene har piler der man kan sortere på hver enkelte kolonne, for eksempel sortering fra høyeste til laveste rente.

Fast rente med bindingstid 1 år (Produkt 7)

Med fastrente binder du pengene og renten i en avtalt periode. Rentebetingelser for innskudd med fast rente kan ikke endres av banken i bindingstiden. Rentene godskrives ved opphør av avtalt bindingstid. Kontoen er gebyrfri. Bankers midlertidig stopp av nye innskudd i dette produktet er opplyst i kommentarfeltet.

Alle kolonnene har piler der man kan sortere på hver enkelte kolonne, for eksempel sortering fra høyeste til laveste rente.

Fast rente med bindingstid 3 år (Produkt 9)

Med fastrente binder du pengene og renten i en avtalt periode. Rentebetingelser for innskudd med fast rente kan ikke endres av banken i bindingstiden. Rentene godskrives ved opphør av avtalt bindingstid. Kontoen er gebyrfri. Bankers midlertidig stopp av nye innskudd i dette produktet er opplyst i kommentarfeltet.

Alle kolonnene har piler der man kan sortere på hver enkelte kolonne, for eksempel sortering fra høyeste til laveste rente.

Samletabell

Mer fra Vergemål