Hopp til hovedinnhold

Vi anbefaler at flest mulig benytter digitale henvendelser og ulike skjema i dialog med statsforvalteren. Ikke bare hjelper du statsforvalteren, men det øker også sjansen for at henvendelsen kommer frem raskt, og at du får et raskere svar.

Elektroniske skjema

Melding til statsforvalteren

1Melding til statsforvalterenEgner seg for generelle henvendelser til statsforvalteren

Elektroniske skjema for deg som er verge

2Søknad om statsforvalterens godkjenningSkal benyttes for alle typer søknader om godkjenning fra statsforvalteren
3Årlig vergeregnskapÅrlig erklæring om regnskap og formueforvaltning for verger med regnskapsplikt
4Vergeregnskap for deg som avslutter et vergemålSkal kun benyttes ved opphør og avslutning av vergeoppdraget
5Vergeerklæring
6Økonomisk status for person med vergeSkjema som benyttes for å beskrive den vergetrengendes eiendeler, gjeld og andre økonomiske forhold.
7Søknad om vergegodtgjørelseSøknadsskjema som skal benyttes for utbetaling av godtgjøringer til vergen
8Søknad om å bli verge eller representantDette skjema skal benyttes for å søke om å bli verge, eller representant for enslig mindreårige asylsøkere. 
PS: Skjema skal ikke benyttes for å søke om vergemål eller bytte av verge. 
9Kontakt Skatteetaten om flyttingDette skjemaet kan benyttes for å ta kontakt med skatteetaten om for eksempel endring av postadresse i Folkeregisteret
10Forespørsel om endring av vergefullmaktSkjemaet skal brukes i forbindelse med endring av et eksisterende vergemål. Det skal gi statsforvalteren informasjon om det er endringer i vergehavers behov/ønsker for bistand.

Elektroniske skjema for deg som trenger verge

11SamtykkeerklæringSkjema for at den som har eller trenger verge kan gi samtykke til opprettelse, og omfanget, av vergemålet.

Elektroniske skjema for deg som er pårørende / andre

12Begjæring om vergemålBenyttes for å søke om å få opprettet vergemål
13Melding om behov for vergemål
14Melding om behov for vergemål for mindreårig personDette skjemaet tilsvarer skjema for melding om behov for vergemål, men retter seg spesifikt mot mindreårige
15Behovskartlegging for opprettelse av vergemålSkjemaet skal brukes i forbindelse med opprettelse av et nytt vergemål. Det skal gi statsforvalteren nyttig informasjon om personens behov for bistand fra verge.

Papirskjema

Papirskjema: For verger

BokmålNynorsk
16Vergeerklæring_BokmålVerjeerklæring_Nynorsk
17Valg av plassering av midler på kapitalkonto_BokmålVal av plassering av midler på kapitalkonto_Nynorsk
18Økonomisk status, eiendeler og gjeld_BokmålØkonomisk status, eigedeler og gjeld_Nynorsk
19Midler som statsforvalteren skal forvalte_BokmålMiddel som statsforvaltaren skal forvalte_Nynorsk
20Godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter til vergen_BokmålGodtgjering og dekking av naudsynte utgifter til verja_Nynorsk
21Vergeregnskap/Fullstendighetserklæring_BokmålVerjerekneskap_Nynorsk
22Søknad om samtykke til å gi gave eller forskudd på arv_BokmålSøknad om samtykkje til å gje gåve eller forskudd på arv_Nynorsk
23Søknad om samtykke til kjøp eller annet erverv av eiendom_BokmålSøknad om samtykkje til kjøp eller anna erverv av eigedom_Nynorsk
24Søknad om samtykke til salg eller annen avhending av eiendom_BokmålSøknad om samtykkje til salg eller anna avhending av eigedom_Nynorsk
25Søknad om samtykke til salg eller annen avhending av løsøre_BokmålSøknad om samtykkje til salg eller anna avhending av lausøyre_Nynorsk
26Søknad om samtykke til stifting av gjeld på vegne av den som har verge_BokmålSøknad om samtykkje til stifting av gjeld på vegne av den som har verje_Nynorsk
27Søknad om samtykke til bruk av kapital_BokmålSøknad om samtykkje til bruk av kapital_Nynorsk
28Søknad om samtykke til å gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett eller andre rettigheter i fast eiendom_BokmålSøknad om samtykkje til å gjere gjeldande eller gi avkall på odelsrett eller andre rettar i fast eigedom_Nynorsk
29Søknad om samtykke til å låne ut midler tilhørende den som har verge til vergen eller andre nærstående_BokmålSøknad om samtykkje til å låne ut middel tilhørande den som har verje til verja eller andre nærståande_Nynorsk
30Søknad om samtykke til andre disposisjoner_BokmålSøknad om samtykkje til andre disposisjonar_Nynorsk

Papirskjema: Opprettelse av vergemål

BokmålNynorsk
31Søknad (begjæring) om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_BokmålSøknad (begjæring) om behov for verjemål eller endringer i eksisterande verjemål_Nynorsk
32

Behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Bokmål

Behov for verjemål eller endringer i eksisterande verjemål_Nynorsk

33

Samtykke til vergemål_BokmålSamtykkje til verjemål_Nynorsk
34Legeerklæring_Bokmål
Veileder:
(veileder for legeerklæringsskjema)
Legeerklæring_Nynorsk
Veileder:
(veileder for legeerklæringsskjema)

35

Behov for verge/midlertidig verge for mindreårig_BokmålBehov for verje/midlertidig verje for mindreårig_Nynorsk
36Behov for representant_Bokmål

Behov for representant_Nynorsk

Papirskjema: Diverse

BokmålNynorsk
37Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler_BokmålSvar på tilbod om fortsatt forvalting av middel_Nynorsk
38Klage på vedtak i vergemålssak_BokmålKlage på vedtak i verjemålssak_Nynorsk
39Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker_BokmålSøknad om å bli verje eller representant for einsleg mindreårig asylsøkjar_Nynorsk
40

Endring i digital vergefullmakt_Bokmål

Endring i digital verjefullmakt_Nynorsk

41Kartlegging av behov ved digital vergefullmakt_BokmålKartlegging av behov ved digital verjefullmakt_Nynorsk


Mer fra Vergemål