Generelle henvendelser

Sentralbord: 22 99 13 25
Telefontid: 12:30-14:30

Epost: post@sivilrett.no

Den rettsmedisinske kommisjon og Barnesakkyndig kommisjon

Telefon: 53 00 13 90

Presse

Telefon: 989 09 116
Telefontid: 09:00-14:30

Epost: presse@sivilrett.no

Postadresse

Statens sivilrettsforvaltning
PB 2105 Vika
0125 Oslo

Kontoradresse

Vi har ikke åpent kundemottak. Kontakt oss derfor via telefon eller epost.

Vi har kontorer sentralt i Oslo og på Hamar.

Fakturaadresse

Statens sivilrettforvaltning
Fakturamottak DFØ
PB 4746
7468 Trondheim

Referanse: 2030GUMY

Elektronisk faktura

Vi mottar elektronisk faktura/kreditnota på standardformatet "Elektronisk Handelsformat (EHF).
Elektroniske fakturaer sendes via vårt fakturamottak DFØ.
Elektronisk adresse er organisasjonsnummeret vårt: 986 186 999.

Les gjerne informasjon til leverandører angående elektronisk faktura.