Hopp til hovedinnhold

Generelle spørsmål

Sentralbord: 22 99 13 25
Telefontid: 09:00-15:00 med lunsjstengt 11:30-12:30

Epost: post@sivilrett.no

Den rettsmedisinske kommisjon og Barnesakkyndig kommisjon

Telefon: 53 00 13 90

Epost Den rettsmedisinske kommisjon: drk@sivilrett.no

Epost Barnesakkyndig kommisjon: bsk@sivilrett.no

Presse

Epost: presse@sivilrett.no

Telefon: 400 32 087 (09:00-15:00 kvardagar)

Postadresse

Statens sivilrettsforvaltning
PB 2105 Vika
0125 Oslo

Kontoradresse

Vi har ikkje ope kundemottak. Kontakt oss difor via telefon eller e-post.

Vi har kontor sentralt i Oslo og på Hamar.

Fakturaadresse

Statens sivilrettforvaltning
Fakturamottak DFØ
PB 4746
7468 Trondheim

Referanse: 2030GUMY

Elektronisk faktura

Vi får elektronisk faktura/kreditnota på standardformatet "Elektronisk Handelsformat (EHF).

Elektroniske fakturaer blir sende via fakturamottaket vårt DFØ.

Elektronisk adresse er organisasjonsnummeret vårt: 986 186 999.

Les gjerne informasjon til leverandørar om elektronisk faktura.