Hopp til hovedinnhold

Generelle spørsmål

Sentralbord: 22 99 13 25
Telefontid: 09:30-14:30 med lunsjstengt 11:30-12:30

Epost: post@sivilrett.no

Den rettsmedisinske kommisjon og Barnesakkyndig kommisjon

Telefon: 53 00 13 90

Epost Den rettsmedisinske kommisjon: drk@sivilrett.no

Epost Barnesakkyndig kommisjon: bsk@sivilrett.no

Sende inn tilleggsdokumentasjon 

Dersom du allereie har sendt inn ein søknad til Sivilrettsforvaltningen, men må gi ytterlegare informasjon for å klargjere saka, kan du gjere det ved å sende inn tilleggsinformasjon via Altinn.

Presse

Epost: presse@sivilrett.no

Telefon: 400 32 087 (09:30- 14:30 kvardagar)

Postadresse

Statens sivilrettsforvaltning
PB 2105 Vika
0125 Oslo

Kontoradresse

Vi har ikkje ope kundemottak. Kontakt oss difor via telefon eller e-post.

Vi har kontor sentralt i Oslo og på Hamar.

Fakturaadresse

Referanse: 2030GUMY

Vi får elektronisk faktura/kreditnota på standardformatet "elektronisk handelsformat (EHF)".

Elektronisk adresse er organisasjonsnummeret vårt: 986 186 999.

Statens sivilrettsforvaltning 
Fakturamottak DFØ
PB 4746
7468 Trondheim