Hopp til hovedinnhold

Framleis forvaltning av midlar

Når ein mindreårig blir myndig, kan personen automatisk sjølv disponere over sine verdiar utan samtykket til statsforvaltaren. Dette gjeld med mindre noko anna er bestemt i eit testamente eller eit gåvebrev. Dersom den myndige ønskjer det, kan statsforvaltaren halde fram med å forvalte midlane fram til vedkomande fyller 25 år. Personen kan når som helst krevje at statsforvaltaren avsluttar forvaltninga.