Hopp til hovedinnhold

Pressekontakt

Epost: presse@sivilrett.no

Telefon: 400 32 087 (09:00-15:00 kvardagar)

Pressebilete

Pressebilder kan brukast fritt i samband med nyheitssaker der Sivilrettsforvaltninga uttaler seg. Om mogleg skal Sivilrettsforvaltninga krediterast.

Bilder kan du laste ned på Flickr-kontoen vår.

SRF meiner

Her finn du kronikkar og debattinnlegg, høyringsfråsegner og anna som speglar Sivilrettsforvaltningens syn på aktuelle saker.

27. juni 2023

"Sverige kan se til Norge når de nå skal utrede systemet for voldserstatning", Rett24, Seniorrådgiver Ruth Cecilie Rygg

20. juni 2023

"Vergemål – helt frivillig støtte til å bestemme selv", Dagsavisen, Avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad

4. juni 2021

Høringsuttalelse, Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelpsloven og forskrift om Husleietvistutvalget
Statens sivilrettsforvaltning

7. april 2021

"Vergemål er til stor hjelp for mange", Aftenposten
Avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad

4. desember 2020

"Derfor trenger vi en ny voldsoffererstatningsordning", Juristen
Avdelingsdirektør Kristina Kjeverud

1. desember 2020
Høringsuttalelse, Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte,
Statens sivilrettsforvaltning

20. juni 2019
"Vergemål er ikke umyndiggjøring, men tvert imot en myndiggjøring av den som trenger verge", Nettavisen m fl,
Avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad

Sosiale medier

Her finn du lenkje til profilane våre på Twitter, Facebook, Youtube og Flickr.

@sivilrett på Twitter

@Vergemal.no på Facebook

@Statens sivilrettsforvaltning på Youtube

@Statens sivilrettsforvaltning på Flickr

Innsyn i enkeltsaker

Vi kommenterer gjerne enkeltsaker viss ein søkjar/bruker veljar å gi ein journalist innsyn i saka. Vi er underlagt teieplikt i samband med saker som mellom anna inneheld personlege opplysningar. Søkjarane kan frita oss frå denne teieplikta ved å fylle ut samtykkeskjemaet som du kan laste ned under. 

Om vi blir fritatte frå teieplikta, betyr ikkje det at vi har opplysningsplikt. Det kan vere innhald i saka som gjer at vi likevel ikkje har høve til å gi all informasjon eller gi kommentarar. 

Samtykket er gyldig i éin månad, og søkjaren/brukaren kan når som helst trekkje tilbake samtykket ved å be om dette til presse@sivilrett.no eller på telefon til 989 09 116. 

Vi må ha rett utfylt skjema og dessutan ein kopi eller bilete av den gyldige ID-en til søkjaren før vi kan gi ut informasjon eller kommentere saka. Viss personen er mindreårig, må òg føresette skrive under på samtykket og leggje ved kopi av gyldig ID.