Hopp til hovedinnhold

Partnerdraps­kommisjonen

Partnerdrapskommisjonen har planlagt oppstart i løpet av første halvår 2024. Kommisjonen skal gjennomgå drapssaker der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Formålet er å bidra til læring av feil og videre utvikling av arbeidet med å forebygge alvorlig partnervold og partnerdrap.

Bakgrunn

Partnerdrapsutvalget foreslo i sin rapport «NOU 2020:17 -Varslede drap?» at det opprettes en nasjonal permanent kommisjon som skal gjennomgå saker om partnerdrap. Partnerdrapsutvalget undersøkte selv 19 saker om partnerdrap begått i perioden 2014-2017, og gjennomgangen viste at de fleste partnerdrapene skjedde etter ett eller flere forvarsler. Etter Partnerdrapsutvalgets syn, vil en permanent partnerdrapskommisjon kunne bidra til at fremtidige tilfeller av partnerdrap forebygges og forhindres.

Status

Sivilrettsforvaltningen har påbegynt arbeidet med å etablere partnerdrapskommisjonen, og ser i disse dager hen til andre og sammenliknbare kommisjoner. Kommisjonen skal være uavhengig, både i organisasjonsform og arbeid. Kommisjonens omfang, sammensetning og metode er blant momenter som ikke er avklart. Sivilrettsforvaltningen påbegynte sitt arbeid i juni 2022, etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Kontaktinformasjon

Johan Flem Kalheim
johan.kalheim@sivilrett.no