Hopp til hovedinnhold

Jobb i Sivilretts­forvaltningen

Sivilrettsforvaltningen (SRF) har et solid fagmiljø med store utviklingsmuligheter for dyktige medarbeidere. Våre kontorer er sentralt plassert på Hamar og i Oslo.

SRF som arbeidsplass

Vi har ansvar for en rekke ordninger som er avgjørende for å sikre rettssikkerheten for mennesker i Norge. Nærmere 100 000 nordmenn er innom våre ordninger hvert eneste år.

Våre ansatte har bakgrunn innen juss, samfunnsfag, økonomi og informasjonsteknologi og vi verdsetter kompetanse som er nødvendig for å løse dagens utfordringer og fremtidens behov. 

Vi kan tilby et vidt spekter av spennende arbeidsoppgaver, og hos oss vil du jobbe med oppgaver som har stor betydning for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet. 

Samarbeid på tvers av virksomheten er avgjørende for å sikre faglig tyngde i leveransene våre, og vi ønsker oss derfor medarbeidere med gode samarbeidsevner og evne til å tenke helhetlig.

Vår visjon er at SRF skal være en nytenkende, moderne og profesjonell virksomhet som vektlegger effektivitet og kvalitet til det beste for brukerne. Våre verdier service – tillit- effektivitet- respekt og kvalitet (STERK) underbygger denne visjonen. Våre medarbeidere er tydelige kulturbærere av våre verdier, og gjør sitt beste for å realisere disse i sitt daglige virke.

I SRF har vi et godt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor ledere og medarbeidere jobber sammen for å skape en god arbeidsplass. Vår organisasjonskultur er preget av holdninger som fremmer samhandling, involvering, åpenhet, respekt, tillit og godt humør. 

Et aktivt medarbeiderskap står sentralt hos oss, og våre leder og medarbeidere er opptatt av kunnskapsdeling og det å spille hverandre gode. Vi ønsker oss derfor medarbeidere som er engasjerte, faglig nysgjerrige og som tar en aktiv rolle i egen faglig utvikling, utvikling av arbeidsmiljøet og virksomhetens fagfelt.

Vi kan tilby deg

Som ansatt hos oss får du jobbe i trivelige lokaler, sentralt i Oslo eller på Hamar. Våre ansatte har også mulighet til å jobbe delvis fra hjemmekontor ved behov.

Vi etterstreber å være en attraktiv og moderne arbeidsplass som legger til rette for våre ansatte i ulike livsfaser. Vi kan tilby gode utviklingsmuligheter, fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden og gode pensjons- og boliglånsbetingelser i Statens pensjonskasse. Som ansatt i SRF vil du bli en del av et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige kollegaer.

Praktikant i Sivilrettsforvaltningen

Vil du være praktikant i SRF? Vi tilbyr lærerrike praktikantopphold i et kompetent fagmiljø hele året. Praktikantoppholdene varer i mellom 4 til 6 uker.

For deg som er student er praktikantordningen en fin mulighet til å sette noen av dine teoretiske kunnskaper ut i praksis, og få god erfaring med videre i arbeidslivet.

En av våre erfarne medarbeidere vil være din fadder og følge deg opp i arbeidshverdagen. Du vil kunne utfordre deg selv på faglige problemstillinger og bryne deg selv på ulike rettsområder. Du vil få være med på våre møter og interne diskusjoner, samt delta på våre sosiale arrangement.

Dersom du synes det høres spennende ut med et praktikantopphold i Sivilrettsforvaltningen, kan du sende søknad på Jobbnorge.no. Vi vurderer jevnlig innkomne søknader, og du kan derfor søke når som helst. Du bør ha avlagt eksamen på tredje studieår av masterstudiet i rettsvitenskap med svært gode resultater.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!

Stipend for mastergradsstudenter

Dersom du skal skrive masteroppgave om vergemål kan du søke om stipend fra Statens sivilrettsforvaltning.

  • Vi deler ut inntil to stipend i året på til sammen 30 000 kroner.
  • Søknadsfristen er 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemestret.
  • Søknad, karakterutskrift og prosjektskisse sendes til post@sivilrett.no.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden, der masteroppgavenes relevans for vergemålsfeltet vil bli tillagt stor vekt. Tildeling av stipend forutsetter at vi kan publisere masteroppgaven din på våre nettsider. Det kan også bli aktuelt at du presenterer masteroppgaven for eksempel på et seminar eller en faglunsj. 

Temaer og problemstillinger vi mener er aktuelle:

  • Oppnevning av verge etter ulike særlover - Hvilke oppgaver og rettigheter har vergen?
  • Vergemålsloven § 94: Nærståendes representasjonsrett.
  • Vergens rettigheter og plikter etter vergemålsloven opp mot pårørendes rolle etter helselovgivningen.
  • Vergemål som tiltak for støtte til utøvelse av rettslig handleevne

Vi vil også vurdere søknader om andre vergemålsrettslige temaer enn de ovennevnte.

Vi kan tilby skriveplass på Hamar. 

Ta kontakt med oss på post@sivilrett.no eller 22991325 om du har spørsmål i denne sammenhengen.

Les mer om Statens sivilrettsforvaltning på www.sivilrett.no.


Ledige stillinger

Alle våre stillinger blir publisert hos Jobbnorge, NAV og Finn. Bruk elektronisk søknadsskjema i utlysningen.