Hopp til hovedinnhold

Barnevernets tvisteløsnings­nemnd

Barnevernets tvisteløsningsnemnd (BTN) gir rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak i en rekke barnevernssaker.

Om barnevernets tvisteløsningsnemnd

Barnevernets tvisteløsningsnemnd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak som er gjort etter blant annet barnevernloven. Uenigheten må dreie seg om statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalingsansvar etter andre lover.

Nemnda består av leder, to faste medlemmer og varamedlemmer. Leder er utnevnt av Barne- og familiedepartementet (BFD) i samarbeid med KS for en periode på inntil fire år. BFD utnevner ett fast medlem med vara på fritt grunnlag og ett fast medlem med vara etter forslag fra KS. Nemndas leder og medlemmer skal ha juridisk kompetanse. Hver sak behandles av leder, ett medlem som er oppnevnt på fritt grunnlag og ett medlem som er oppnevnt etter forslag fra KS.

I perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 består nemnda av:

  • Joakim Zahl Fjell (leder) – kommuneadvokat i Sola Kommune
  • Ingrid Smedsrud (fast medlem) – tingrettsdommer, Romerike og Glåmdal Tingrett
  • Martin Jonassen (fast medlem) - KS Advokatene
  • Rita Helene Aase (varamedlem) – advokat Tønsberg
  • Hakon Huus-Hansen (varamedlem) – KS Advokatene

Sivilrettsforvaltningen har sekretariatsfunksjon for Barnevernets tvisteløsningsnemnd.

Bakgrunnen for opprettelse av tvisteløsningsnemnd for barnevernet

I samhandlingen mellom det statlige og kommunale barnevernet oppstår det til tider uenighet om valg av løsninger og finansieringsansvar. For å unngå ressurskrevende og langvarige prosesser samt å sikre forsvarlig behandling av sakene opprettet daværende Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Kommunenes Sentralforbund (KS) fra 1. januar 2010 ”Barnevernets tvisteløsningsnemnd”. Den uavhengige nemnda skal gi rådgivende uttalelser om hvem som skal dekke utgiftene til tiltak innen barnevern der det er uenighet mellom stat og kommune om kostnadsfordeling.

Du kan laste ned:

Barnevernets tvisteløsningsnemnds sekretariat kan kontaktes på tlf 22 99 13 25.
Adresse: Statens sivilrettsforvaltning, Barnevernets tvisteløsningsnemnd, Postboks 2105 Vika, 0125 OSLO

Rådgivende uttalelser

Saker behandlet 28. juni 2023
Sak 23/3

Saker behandlet 12. april 2023
Sak 23/2

Saker behandlet 17. januar 2023
Sak 23/1

Saker behandlet 28. oktober 2022
Sak 22/5

Saker behandlet 7. juni 2022

Sak 22/4

Saker behandlet 31. mars 2022
Sak 22/2

Sak 22/3

Saker behandlet 20. januar 2022
Sak 22/1

Saker behandlet 6. desember 2021
​Sak 21/10

Sak 21/11

Saker behandlet 20. september 2021
Sak 21/8

Sak 21/9

Saker behandlet 28. juni 2021
Sak 21/7

Saker behandlet 11. juni 2021
Sak 21/5

Sak 21/6

Saker behandlet 6. mai 2021
Sak 21/4

Saker behandlet 25. mars 2021
Sak 21/3

Saker behandlet 17. februar 2021
Sak 21/1

​Sak 21/2

Saker behandlet 30.11.2020
Sak 20/2

Saker behandlet 29. juni 2020
Sak 20/1

Saker behandlet 22. november 2019
Sak 19/4

Saker behandlet 14. juni 2019
Sak 19/2

Sak 19/3

Saker behandlet 7. desember 2018
Sak 17/5

Sak 18/1

Saker behandlet 24. august 2018
Sak 17/4

Sak 17/3

Saker behandlet 20. april 2018
​Sak 17/1

Sak 17/2

Saker behandlet 23. juni 2017
Sak 16/1

Saker behandlet 27. september 2016
Sak 15/3

Sak 15/5

Saker behandlet 21. januar 2014
Sak 13/3

Sak 13/4

Sak 13/6

Saker behandlet 26. oktober 2012
Sak 12/2

Saker behandlet 13. april 2012
Sak 11/6

Sak 11/7

Sak 11/8

Sak 11/9

Saker behandlet 6. mars 2012
Sak 11/5

Saker behandlet 8. september 2011
Sak 11/1

Sak 11/3

Saker behandlet 23. mai 2011
Sak 10/15

Sak 10/17

Saker behandlet 7. mars 2011
Sak 10/12

Sak 10/13

Sak 10/14

Sak 10/16

Saker behandlet 13. desember 2010
Sak 10/3

Sak 10/5

Sak 10/11

Saker behandlet 16. november 2010
Sak 10/4

Sak 10/7

Sak 10/9

Saker behandlet 18. oktober 2010
Sak 10/1

Sak 10/2

Sak 10/10