Hopp til hovedinnhold

Barnesakkyndig kommisjon

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) kvalitetssikrer alle rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker og foreldretvistsaker. Kommisjonens oppgave er å vurdere kvaliteten på rapporter fra sakkyndige i barnevern- og barnelovssaker og avdekke eventuelle mangler og svakheter.

Om kommisjonen

Kommisjonens kvalitetsvurdering kan bidra til å bedre kvaliteten på de sakkyndige rapportene og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og domstolenes avgjørelser.

Barne- og familiedepartementet oppnevner medlemmene av Barnesakkyndig kommisjon for inntil fire år av gangen. Nåværende kommisjon er oppnevnt til 31. august 2024. Sivilrettsforvaltningen er sekretariat for kommisjonen.

Kommisjonens medlemmer skal ha relevant faglig kompetanse innenfor kommisjonens ansvarsområder. Ved oppnevning skal det legges vekt på at kommisjonen samlet sett har bred klinisk, vitenskapelig og sakkyndig erfaring.

Kommisjonen består i dag av psykologspesialister og psykiatere. De oppnevnes fra hele landet, og det skal være kjønnsbalanse i kommisjonen.

Leder:

 • Frida Rø Gullestad, psykologspesialist, PhD, Oslo

Kommisjonsmedlemmer:

 • Gunnar Standal, psykologspesialist, Lillehammer (stedfortreder for leder)
 • Ritt Marie Dalan, psykologspesialist, Narvik
 • Per-Erik Davidsen, psykologspesialist, Alta
 • Trond Sødal, barne- og ungdomspsykiater, Kragerø
 • Trond Indregard, psykologspesialist, Tromsø
 • Monica Sarfi, psykologspesialist, PhD, Bærum
 • Jorunn Berland Øpsen, psykologspesialist, Bergen
 • Suleman Akram, overlege, Jessheim
 • Erlend Kleiven Lorentzen, psykologspesialist, Vefsn
 • Tori Mauseth, psykologspesialist og førstelektor, Nesodden
 • Solveig Furre, psykologspesialist, Haugesund
 • Jørn Auran, psykologspesialist, Trondheim
 • Kathrine Lorentz, psykologspesialist og universitetslektor, Trondheim
 • Børge Mathiassen, psykologspesialist, Tromsø
 • Sveinung Hellesen Nygård, psykologspesialist, Voss
 • Ola Homb, psykologspesialist, Hamar
 • Kjell-Einar Zahl, psykologspesialist, Ski
 • Kristin Oxholm, psykologspesialist, Oslo
 • Olav Henriksson Bendiksby, psykologspesialist, Jar

Kommisjonens arbeidsform

Kommisjonen behandler innsendte rapporter uten opphold og hvis mulig innen 12 dager fra rapporten ble mottatt. Hver rapport behandles av minst to medlemmer, som vurderer rapporten uavhengig av hverandre. Kommisjonsleder, eller den kommisjonsleder utpeker, bestemmer hvem som skal behandle den enkelte sak. Ved særlige behov kan kommisjonsleder tilkalle fagkyndige utenfor kommisjonen til å delta i behandlingen av en konkret sak.

Kommisjonen gir vanligvis en av følgende bemerkninger:

 • Ingen vesentlig bemerkning
 • Bemerkning (formelle og/eller faglige bemerkninger)
 • Betydelige mangler

Kommisjonen kan også anbefale at oppdragsgiver innhenter en tilleggsrapport.

Kommisjonen godkjenner ikke rapporter, men kvalitetsvurderer dem. Kommisjonen har ikke tilgang på øvrige dokumenter i saken.

I vurderingen av rapportene legger kommisjonen blant annet vekt på:

Elektronisk innsending av rapporter til Barnesakkyndig kommisjon

Sakkyndige kan sende rapporter som skal vurderes av Barnesakkyndig kommisjon via Altinn. Det er mulig å sende rapporter i papirformat, men vi anbefaler å sende rapporten elektronisk.


a) Gå til www.altinn.no.

b) Klikk på "Vis alle skjema" under "Aktuelle skjema og tjenester"

c) Velg "Etater" (høyre side)

d) Finn "Statens sivilrettsforvaltning" (meny venstre side)

e) Velg "Innsending av rapporter til Barnesakkyndig kommisjon" (meny høyre side)

f) Klikk "Start tjeneste".

g) Logg inn og velg aktør, det vil si deg, enten som privatperson eller EPF/AS. Du kommer nå direkte til hovedskjema for innsending.

h) Oppgi mobilnummer og epostadresse i den første fanen. Velg deretter fanen "Oversikt - skjema og vedlegg" oppe til venstre i bildet.

i) Velg "Legg til vedlegg" under punktet "Filvedlegg" og last opp rapporten ved å velge «Legg ved fil». Følg instruksen på skjermen. Det er enkelte forhold vi ber deg passe på, se særlig punkt 5 ved feil innlasting av vedlegg:

1) Rapporten skal ikke krypteres, og det kan ikke være spesialtegn (f.eks. skråstrek eller kolon) i filnavnet.

2) Rapporten sendes fortrinnsvis som PDF-fil, men kan også sendes i word-format.

3) Den sakkyndiges navn og kontaktdata skal gå fram på første side, men KUN på første side.

4) Dersom det er en sak som skal behandles i løpet av de nærmeste fjorten dagene, eller dato for behandling av fylkesnemnda eller domstolen er kjent, bes dette skrevet inn øverst på første side eller sendt i følgebrev som eget vedlegg.

5) Enkelte sakkyndige opplever at rapporten og andre eventuelle vedlegg ikke lastes opp. Dette kan skyldes følgende:

 • Nettleseren Chrome og Safari kan forårsake problemer. Prøv å bytte til en annen nettleser (Internet Explorer) og gjør et nytt forsøk.
 • Jobbnettverk kan forårsake problemer. Prøv å gjøre det samme hjemmefra uten oppkobling til jobbnettverk.
 • Hvis ingen av punktene over virker, ring Altinn på telefon 75 00 60 00.

j) Velg «Kontroller alle», og sjekk at alt er med.

k) Trykk "Send" - du vil nå motta kvittering som kan skrives ut og beskjed om at innsendingen ikke lagres på Altinn.

l) Hvis du er usikker på om rapporten er blitt sendt, eller du har glemt noe, gjort en feil etc, kan beskjed om dette gis på mail til bsk@sivilrett.no.

m) Hvis du av en eller annen grunn ønsker å slette hovedskjema før du har sendt det, kan du gå til «Min meldingsboks» og slette skjema og/eller vedlegg derfra.

Årsrapporter

Årsrapport for Barnesakkyndig kommisjon 2022

Årsrapport for Barnesakkyndig kommisjon 2021

Årsrapport for Barnesakkyndig kommisjon 2020

Veiledere

Barnesakkyndig kommisjon har tidligere utgitt informasjonsskriv med anbefalinger og annen nyttig informasjon til oppdragsgivere og sakkyndige.

Det er kommet nasjonale veiledere for sakkyndigarbeid i barnevernssaker og foreldretvister etter barneloven, og mye fra BSKs informasjonsskriv fremgår nå i veilederne.

Informasjonsskrivene til BSK er derfor nå under revisjon, og aktuelle temaer/supplering til veilederne vil bli publisert etter hvert.


Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i saker etter barnevernloven

Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i foreldretvistsaker etter barneloven