Hopp til hovedinnhold

Opplæring av forliksråds­medlemmer

Sivilrettsforvaltningen har fått i oppdrag fra Justis-og beredskapsdepartementet å opprette et nytt system for opplæring av forliksrådsmedlemmer. Det er ønskelig at nye forliksrådsmedlemmer skal få tilbud om opplæring før de tiltrer 1. januar 2025.

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Sivilrettsforvaltningen opprette et nytt system for opplæring av forliksrådsmedlemmer, samt vurdere om det bør tilbys digitale e-læringskurs. Dette kan både gjelde for opplæring av nye forliksrådsmedlemmer, og en mer systematisk tilnærming til opplæring underveis i perioden.

Mer informasjon om hvordan vi vil løse denne oppgaven kommer.

Ta kontakt med oss på opplaeringforliksrad@sivilrett.no.