Hopp til hovedinnhold

Opplæring av forliksråds­medlemmer

Sivilrettsforvaltningen har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å opprette et nytt system for opplæring av forliksrådsmedlemmer. Vi vurderer ulike tilnærminger til opplæringen, og har blant annet besluttet at e-læringskurs vil være en viktig del av det nye systemet.

Dette er viktig å vite om kommende opplæring av forliksrådsmedlemmer:

  • Ny periode for forliksrådene starter 1. januar 2025. Nye medlemmer skal få tilbud om opplæring før de tiltrer.
  • I første omgang lanserer vi et innførende grunnkurs som vil være klart før tiltredelse.
  • Grunnkurset tilbys i form av e-læring.
  • Kurset vil være tilpasset nye medlemmer, men vil også kunne benyttes av erfarne medlemmer som oppfriskning.
  • Kursplattformen hvor det digitale grunnkurset tilbys vil kunne bygges ut med fordypningsmoduler innen aktuelle tema.
  • Vi tar sikte på at vi i tillegg vil arrangere fysiske samlinger i løpet av første halvår 2025.

Mer informasjon kommer.

Forankring

Kontakt

Ta kontakt med oss på opplaeringforliksrad@sivilrett.no.