Hopp til hovedinnhold

Den rettsmedisinske kommisjon

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) kvalitetssikrer uttalelser fra sakkyndige i straffesaker. Kommisjonens oppgave er å gi en vurdering av om uttalelsene til den sakkyndige holder god nok standard ut ifra noen gitte kriterier, men skal ikke overprøve selve vurderingene fra den sakkyndige. Kommisjonen skal også veilede og bistå aktuelle myndigheter og andre aktører i rettsmedisinske spørsmål, og har ansvar for en felles utdannelse av sakkyndige.