Du er her: Hjem

Statens sivilrettsforvaltning behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet.
 

Vi behandler også saker av mer generell karakter og deltar i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder.

Les mer om Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ››

Aktualiteter

Redusert åpningstid på grunn av coronaberedskap

På grunn av situasjonen rundt coronaviruset, vil SRF inntil vidare ikkje ha full åpningstid på telefon.

Utlysning: Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak for 2020

Statens sivilrettsforvaltning utlyser med dette tilskudd til spesielle rettshjelptiltak. Søknadsfrist er 20. januar 2020.

Rettshjelpstiltak knyttet til NAV-sakene

Regjeringen har besluttet å etablere et særskilt rettshjelpstiltak knyttet til NAVs feilaktige håndtering av EUs trygdeforordning.