Du er her: Hjem

Statens sivilrettsforvaltning behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet.
 

Vi behandler også saker av mer generell karakter og deltar i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder.

Les mer om Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ››

Aktualiteter

Klagenemnd for NAV-sakene

Regjeringen har oppnevnt en uavhengig nemnd som skal behandle klagesaker i forbindelse med NAVs feilaktige håndtering av EUs trygdeforordning.

Full kapasitet tross corona

Bortsett fra noko redusert opningstid på telefon, jobbar SRF normalt med saksbehandlinga i den noverande situasjonen med coronaviruset.

Rettshjelpstiltak knyttet til NAV-sakene

Regjeringen har besluttet å etablere et særskilt rettshjelpstiltak knyttet til NAVs feilaktige håndtering av EUs trygdeforordning.