Du er her: Hjem

Statens sivilrettsforvaltning behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet.
 

Vi behandler også saker av mer generell karakter og deltar i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder.

Les mer om Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ››

Aktualiteter

Vi støtter forslaget om ny voldsoffererstatningslov

Dagens ordning er ineffektiv og uforutsigbar og må endres for å møte kravene til rettssikkerhet.

Konkursrådet holder halvdagsseminar

Onsdag 14. oktober holder Konkursrådet sammen med UiO halvdagsseminar om aktuell insolvensrett. Det er fortsatt mulig å melde seg på til digital deltakelse.

Klagenemnd for NAV-sakene

Regjeringen har oppnevnt en uavhengig nemnd som skal behandle klagesaker i forbindelse med NAVs feilaktige håndtering av EUs trygdeforordning.