Hopp til hovedinnhold

Elektronisk innsending av erklæringer

Sakkyndige kan sende erklæringer som skal vurderes av Den rettsmedisinske kommisjon via Altinn. Det vil fortsatt være mulig å sende erklæringer i papirformat som tidligere, men det oppfordres til at portalen benyttes i størst mulig grad.

Brukerveiledning

 1. Gå til www.altinn.no
 2. Skriv «drk-01» i søkefeltet midt på siden
 3. Velg «Innsending av rapporter til Den rettsmedisinske kommisjon»
 4. Trykk "Start tjeneste"
 5. Logg inn
 6. Velg hvilken aktør du representerer
 7. Oppgi ditt for- og etternavn
 8. Last opp rapporten du vil legge ved «legg ved fil», og følg instruksen på skjermen
 • Rapporten skal ikke krypteres, og det kan ikke være spesialtegn (f.eks. skråstrek eller kolon) i filnavnet
 • Rapporten sendes fortrinnsvis som PDF-fil, men kan også sendes i word-format
 • Dersom det er en sak som skal behandles i løpet av de nærmeste fjorten dagene, eller dato for behandling av domstolen er kjent, bes dette skrevet inn øverst på første side eller sendt i følgebrev som eget vedlegg
 1. ​​Velg «Kontroller alle» og sjekk at alt er med.
 2. Trykk «Send» - du vil nå motta kvittering som kan skrives ut, og beskjed om at innsendingen ikke lagres på Altinn.
 3. Hvis du er usikker på om rapporten er blitt sendt eller du har glemt noe, gjort en feil e.l., kan beskjed om dette sendes på epost til drk@sivilrett.no
 4. Hvis du av en eller annen grunn ønsker å slette hovedskjema før du har sendt det, kan du gå til «Min meldingsboks» og slette skjema og/eller vedlegg derfra.