Hopp til hovedinnhold

Elektronisk innsending av erklæringer

Sakkyndige kan sende erklæringer som skal vurderes av Den rettsmedisinske kommisjon via Altinn. Det vil fortsatt være mulig å sende erklæringer i papirformat som tidligere, men det oppfordres til at portalen benyttes i størst mulig grad.

Brukerveiledning

  1. Gå til innsending av rapporter til Den rettsmedisinske kommisjon hos Altinn, og trykk deretter på «Start tjeneste».
  2. Logg så inn med ønsket elektronisk ID. Dersom du allerede er innlogget i Altinn slipper du dette.
  3. Nå kommer du til selve skjemaet. Du må først fylle inn informasjon om innsender. Dette vil utfylles automatisk basert på hvilken elektronisk ID du valgte ved innlogging. Påse uansett at din informasjon er korrekt, og trykk «Neste».
  4. Legg så inn dokumentene som skal være vedlagt innsendingen. Når alle dokumentene er lagt inn, trykk på «Neste».
  5. Nå er innsendingen klargjort. Dersom du ønsker å gjøre endringer kan du trykke «Tilbake» og gå tilbake til de forrige punktene. Du kan også trykke på krysset øverst til høyre for å gå ut av skjemaet. Du vil kunne finne igjen skjemaet i din innboks under «Under arbeid». Der kan du enten gå tilbake til skjemautfyllingen, eller slette hele skjemaet. Når innsendingen er ferdigstilt, trykker du på «Send inn».
  6. Innsendingen er nå gjennomført. Du vil se en kvittering på skjermen om at meldingen er sendt inn, samt en kvittering for innsending som du kan laste ned. Du kan deretter trykke på krysset øverst til høyre for å avslutte skjemainnsendingen.

Dersom den innsendte erklæringen gjelder en sak som skal behandles i løpet av de nærmeste 14 dagene, eller dato for behandling av domstolen er kjent, ønsker vi at dette er skrevet inn øverst på første side av erklæringen, eller sendt i følgebrev som eget vedlegg.

Innsendte dokumenter skal ikke krypteres, og det kan ikke være spesialtegn i filnavnet, eksempelvis skråstrek eller kolon. Erklæringer bør fortrinnsvis innsendes i PDF-format, men kan også sendes i Word-format.

Dersom du er usikker på om erklæringen er blitt sendt, du har glemt noe, gjort en feil eller lignende, kan beskjed om dette sendes på epost til drk@sivilrett.no.

Dersom du opplever problemer med innsendingen av skjemaet, kan du kontakte Altinn via deres hjelpesider.