Hopp til hovedinnhold

Kommisjonens virksomhet er regulert av bestemmelsene i straffeprosessloven §§ 146 og 147 og forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon av 13. februar 2018 (FOR-2018-02-13-240).