Hopp til hovedinnhold

Register over sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjon har et register over aktuelle sakkyndige i straffesaker. Det er kommisjonens sekretariat, Statens sivilrettsforvaltning, som fører registeret.

Rekvirenter kan henvende seg til Statens sivilrettsforvaltning for å få oversikt over sakkyndige fra ulike rettsmedisinske miljøer og deres kvalifikasjoner.

Registeret gir kun opplysninger om navn på sakkyndige og deres formelle kompetanse, ikke råd om hvilke sakkyndige rekvirenten bør velge.

Rettsmedisinske sakkyndige som er villige til å påta seg sakkyndigoppdrag i straffesaker, skal fylle ut et registreringsskjema. Det er kun de som har fylt ut dette skjemaet, som er oppført i registeret. I registreringsskjemaet gir den sakkyndige kortfattet informasjon om hvilke fagområder vedkommende er spesielt kvalifisert i. Informasjonen i registeret er basert på hva den enkelte sakkyndige selv har angitt og er ikke nærmere kontrollert eller vurdert av kommisjonen.

Rekvirenter som ønsker innsyn i registeret, kan kontakte Statens sivilrettsforvaltning på drk@sivilrett.no, eller på tlf. 53 00 13 90.