Hopp til hovedinnhold

Sekretariat og kontaktinformasjon

Sivilrettsforvaltningen er sekretariat for den rettsmedisinske kommisjon. Sekretariatet skal blant annet gi kontorfaglig og juridisk bistand til kommisjonen.

Sivilrettsforvaltningen er sekretariat for den rettsmedisinske kommisjon. Sekretariatet skal blant annet gi kontorfaglig og juridisk bistand til kommisjonen.

Telefon

53 00 13 90

Epost

drk@sivilrett.no.

Postadresse
Den rettsmedisinske kommisjon
c/o Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 OSLO

Kontoradresse:

Holbergsgate 1
0166 Oslo