Hopp til hovedinnhold

Sekretariat og kontaktinformasjon

Sivilrettsforvaltningen er sekretariat for den rettsmedisinske kommisjon. Sekretariatet skal blant annet gi kontorfaglig og juridisk bistand til kommisjonen, og ledes i dag av seniorrådgiver Martine Bakken Miller.

Sivilrettsforvaltningen er sekretariat for den rettsmedisinske kommisjon. Sekretariatet skal blant annet gi kontorfaglig og juridisk bistand til kommisjonen, og ledes i dag av seniorrådgiver Martine Bakken Miller.

Telefon

53 00 13 90, 22 99 13 63 eller 22 99 13 38

Epost

drk@sivilrett.no.

Postadresse
Den rettsmedisinske kommisjon
c/o Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 OSLO

Kontoradresse:

Holbergsgate 1
0166 Oslo