Hopp til hovedinnhold

Innstillingsrådet for Den rettsmedisinske kommisjon

Verv i Den rettsmedisinske kommisjon lyses ut offentlig. Innstillingsrådet vurderer aktuelle kandidater og avgir en rådgivende innstilling til departementet. Justis- og beredskapsdepartementet oppnevner medlemmer til innstillingsrådet.

Generelt om innstillingsrådet

Innstillingsrådets medlemmer oppnevnes etter forslag fra relevante organisasjoner, som Riksadvokaten, Helse- og omsorgsdepartementet, Domstoladministrasjonen og Sivilrettsforvaltningen. 

Oppnevningen skjer i samsvar med rundskriv G-04/2018 om rekruttering og oppnevning av medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon. 

Innstillingsrådet for DRK ble etablert med virkning fra 2015. Innstillingsrådet for denne perioden er oppnevnt etter en offentlig utlysning av vervene for perioden 2018-2023. 

Sivilrettsforvaltningen utøver sekretariatsfunksjoner for Innstillingsrådet.

Medlemmer

Leder:
Katharina Rise

Nestleder:
Trude Elisabeth Sparre

Medlemmer:
Christian Lycke Ellingsen
Lars Uhlin-Hansen
Kjersti Narud
Pia Jorde Løvgren

Varamedlemmer:
Cecilie Therese Hagemann
Claus Møller